Halva Michal, Slavnostní město, komb. tech. sololit, 38x57