Eva Frantová Frühaufová, Václav Štěpánek, manž. Sléhovi