Roštínský Miroslav, Chrámová opona, olej plátno, 82x64